گواهینامه‌ها و افتخارات زرکابل کرمان

گواهینامه‌ها و افتخارات زرکابل کرمان

 

 

 • تائیدیه آزمایشگاه همکار
 • تائیدیه اهواز
 • تائیدیه برق هرمزگان
 • تائیدیه استان خوزستان
 • تائیدیه استان مازندران
 • تائیدیه استان یزد
 • استاندارد CE کواکسیال
 • استاندارد CE کابل NAYY
 • استاندارد CE کابل NYCY
 • استاندارد CE کابل NYMHY
 • استاندارد CE کابل خود نگهدار
 • تائیدیه سازمان استاندارد ایران
 • تائیدیه سازمان استاندارد ایران
 • تائیدیه سازمان استاندارد ایران
 • تائیدیه سازمان استاندارد ایران
 • استاندارد HSEMS
 • گواهینامه ایزو 9001 توف نورد آلمان
 • ایزو 14001
 • تائیدیه وزارت نفت
 • تائیدیه شرکت ملی گاز ایران
 • گواهینامه استاندارد OHSAS 18001
 • تائیدیه شرکت ملی پتروشیمی ایران
 • تائیدیه استان قزوین
 • تائیدیه شرکت خط آهن ایران
 • تائیدیه توانیر
 • تائیدیه استاندارد
 • تائیدیه توانیر
 • تائیدیه استان مرکزی
 • تائیدیه توانیر
 • تائیدیه توانیر